Identifikace materiálu
Čj. OVA 875/18 PID KORNB599PFGB
Čj. předkladatele 29100/18 Datum autorizace 5.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Ivana Bartoše, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 291)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova územní samosprávné celky
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je dosáhnout maximální transparentnosti jednání a úkonů orgánů obcí, krajů a hl. m. Prahy, a posílit tak možnost veřejné kontroly a přímou odpovědnost volených funkcionářů územní samosprávy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.10.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.10.2018 Číslo Sněmovního tisku 291 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 686 ze dne 24.10.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.10.2018 – 15.10.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MMR , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB5UA7QPJ.doc 25 kB 24.10.2018
Stanovisko st_KORNB5UA7QPJ.doc 61 kB 24.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk