Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB58JKBNC
Čj. předkladatele MPSV-2018/191495-51 Datum autorizace 5.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální ochrana; sociální politika
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018 na základě usnesení vlády č. 654 o Koncepci rodinné politiky ze dne 18. září 2017, kterým se ukládá realizovat opatření č. 6 „Na podporu kvalifikované nerodinné péče o děti od šesti měsíců legislativně ukotvit péči v mikrojeslích s maximálním počtem čtyř dětí na pečující osobu (legislativní ukotvení služby)“ a č. 8 „Po ukončení financování z Evropského sociálního fondu zajistit dlouhodobé financování dětských skupin a mikrojeslí z národních zdrojů“.
Popis 1. zavedení nového typu malé dětské skupiny „mikrojeslí“, která je zaměřená na nejmladší věkovou skupinu dětí a která je provozovaná v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby, 2. zavedení stabilního financování dětských skupin a nového typu malé dětské skupiny „mikrojesle“ ze státního rozpočtu za účelem zvýšení dostupnosti služeb péče o děti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.11.2018 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.10.2018 – 2.11.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , HKČR , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB58JKBNC.docx 38 kB 5.10.2018
Návrh usnesení us_KORNB58JKBNC.docx 15 kB 5.10.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB58JKBNC.docx 24 kB 5.10.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB58JKBNC.docx 67 kB 5.10.2018
Materiál ma_KORNB58JKBNC.docx 40 kB 5.10.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB58JKBNC.docx 127 kB 5.10.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNB58JKBNC.docx 18 kB 5.10.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB58JKBNC.docx 51 kB 5.10.2018
Průvodní dopis pd_KORNB58JKBNC.docx 185 kB 5.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk