Identifikace materiálu
Čj. OVA 874/18 PID KORNB58EX8VP
Čj. předkladatele 29000/18 Datum autorizace 4.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 290)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je úprava osobní působnosti zákona o hmotné nouzi a úprava souvisejících zákonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.10.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.10.2018 Číslo Sněmovního tisku 290 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 685 ze dne 24.10.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(185 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(133 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.10.2018 – 15.10.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MSP , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB5UDEPXM.doc 26 kB 24.10.2018
Stanovisko st_KORNB5UDEPXM.doc 62 kB 24.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk