Identifikace materiálu
Čj. OVA 913/18 PID KORNB56GHABM
Čj. předkladatele MV-108480-2/LG-2018 Datum autorizace 2.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova Evropská unie; volby
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Překládáno mimo Plán legislativních prací vlády v návaznosti na rozhodnutí Rady (EU, Euroatom) 2018/994 ze dne 13. července 2018, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euroatom ze dne 20. září 1976.
Popis V zákoně o volbách do Evropského parlamentu se navrhuje nově stanovit přestupek, kterým by se postihovalo jednání spočívající v tom, že volič hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.11.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 20.11.2018 Číslo Sněmovního tisku 336 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 762 ze dne 20.11.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(164 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.10.2018 – 16.10.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČSÚ , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSSOUD , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , ÚDHPSPH , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB6PB6RID.doc 22 kB 20.11.2018
Materiál ma_KORNB6PB6RID.doc 97 kB 20.11.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB6PB6RID.doc 38 kB 20.11.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNB6PB6RID.doc 59 kB 20.11.2018
Průvodní dopis pd_KORNB6PB6RID.doc 47 kB 20.11.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk