Identifikace materiálu
Čj. OVA 920/18 PID KORNB55K25UV
Čj. předkladatele MF-20300/2018/32-12 Datum autorizace 1.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova celní politika
Oblast práva Finanční právo/Celní právo
Důvod předložení Materiál se předkládá z důvodu dílčích úprav nařízení vlády č. 244/2016 Sb. vyplývajících z potřeb praxe.
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 806 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(164 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.10.2018 – 22.10.2018 Adresa připomínek Pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7JDH6KG.docx 25 kB 17.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7JDH6KG.docx 21 kB 17.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk