Identifikace materiálu
Čj. OVA 25/19 PID KORNB4ZDGYIE
Čj. předkladatele MV-83096/LG-2018 Datum autorizace 27.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova mzdy a platy; služební poměr; státní služba
Oblast práva Pracovní právo/Státní služba; Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Návrh je předkládán v návaznosti na připravovanou novelu zákona o státní službě, jež je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 132) a jež obsahuje mj. změny systému služebního hodnocení státních zaměstnanců. Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018 na základě aktuální potřeby.
Popis Cílem návrhu nařízení vlády je blíže rozpracovat jednotná a závazná pravidla pro služební hodnocení a vazbu mezi výsledky služebního hodnocení a výší osobního příplatku, což je potřebné pro bezproblémovou aplikaci zákona o státní službě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.2.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 4.2.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 91 ze dne 4.2.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.9.2018 – 19.10.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , RRTV , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , USTR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB94CAQV3.docx 37 kB 5.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB94CAQV3.docx 38 kB 5.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk