Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB4XDECFC
Čj. předkladatele 46988/2018-MZE-12154 Datum autorizace 27.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je zajistit implementaci nových předpisů Evropské komise upravující podmínky Společné zemědělské politiky, zejména pak nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci č. 2017/1155 ze dne 15. února 2017 – zejména rozšířením kategorie úhoru o medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.9.2018 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.9.2018 – 19.10.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB4XDECFC.docx 15 kB 27.9.2018
Návrh usnesení us_KORNB4XDECFC.docx 19 kB 27.9.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB4XDECFC.docx 34 kB 27.9.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB4XDECFC.docx 40 kB 27.9.2018
Materiál ma_KORNB4XDECFC.docx 26 kB 27.9.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB4XDECFC.docx 37 kB 27.9.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNB4XDECFC.docx 37 kB 27.9.2018
Průvodní dopis pd_KORNB4XDECFC.doc 56 kB 27.9.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk