Identifikace materiálu
Čj. OVA 855/18 PID KORNB4WFFH51
Čj. předkladatele 28400/18 Datum autorizace 24.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 284)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova veřejná správa
Oblast práva Správní právo/Kultura a umění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavést jako významný den 8. říjen – Památný den sokolstva.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.10.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.10.2018 Číslo Sněmovního tisku 284 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 666 ze dne 17.10.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(117 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.9.2018 – 4.10.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MK , MPSV , MSP , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB5M9ZGMU.doc 25 kB 17.10.2018
Stanovisko st_ALBSB5M9ZGMU.doc 38 kB 17.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk