Identifikace materiálu
Čj. OVA 41/19 PID KORNB4TE7TE4
Čj. předkladatele MPSV-2018/55164-521 Datum autorizace 3.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pracovně-právní vztahy
Oblast práva Pracovní právo/Bezpečnost práce
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018.
Popis Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení se předkládá s cílem zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 535 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 422 ze dne 17.6.2019
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.10.2018 – 31.10.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GAČR , GIBS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBD9HFEWV.docx 13 kB 21.6.2019
Materiál ma_KORNBD9HFEWV.docx 141 kB 21.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBD9HFEWV_01.doc 104 kB 21.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBD9HFEWV_02.docx 79 kB 21.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBD9HFEWV_03.docx 21 kB 21.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBD9HFEWV_04.doc 218 kB 21.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBD9HFEWV_05.doc 134 kB 21.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBD9HFEWV_06.doc 119 kB 21.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBD9HFEWV.docx 50 kB 21.6.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBD9HFEWV.docx 42 kB 21.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBD9HFEWV.docx 287 kB 21.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk