Identifikace materiálu
Čj. OVA 854/18 PID KORNB4RHGVMZ
Čj. předkladatele 27900/18 Datum autorizace 19.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 279)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova urbanismus a výstavba
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení institutu závazného stanoviska orgánu územního plánování. Dále je cílem návrhu založení příslušnosti obecního stavebního úřadu posuzovat, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a založení příslušnosti obecného stavebního úřadu vydávat závazné stanovisko o přípustnosti záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování jedná-li se o záměr v řízení vedeném speciálním nebo jiným stavebním úřadem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.10.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.10.2018 Číslo Sněmovního tisku 279 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 665 ze dne 17.10.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(131 kB)
(47 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.9.2018 – 27.9.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MMR , MO , MPO , MSP , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB5MBSF3B.doc 26 kB 17.10.2018
Stanovisko st_ALBSB5MBSF3B.doc 46 kB 17.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk