Identifikace materiálu
Čj. OVA 955/18 PID KORNB4JB7AJ4
Čj. předkladatele 44444/2018-MZE-12152 Datum autorizace 13.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova majetek státu; pozemky a stavby; zemědělská půda
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo
Důvod předložení Důvodem předložení je nutnost vyjasnit některé otázky vyplývající z aplikační praxe Státního pozemkového úřadu.
Popis Návrhem zákona jsou prováděny změny zákona o Státním pozemkovém úřadu, zákona č. 229/1991 Sb. a zákona č. 39/1993 Sb., které mají za cíl zefektivnit a zhospodárnit činnost Státního pozemkového úřadu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.2.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 21.1.2019 Číslo Sněmovního tisku 388 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 50 ze dne 21.1.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.9.2018 – 12.10.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB8XDLW6E.doc 22 kB 31.1.2019
Materiál ma_KORNB8XDLW6E.doc 206 kB 31.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB8XDLW6E.doc 219 kB 31.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB8XDLW6E.doc 213 kB 31.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk