Identifikace materiálu
Čj. OVA 955/18 PID KORNB4JB7AJ4
Čj. předkladatele 44444/2018-MZE-12152 Datum autorizace 13.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova majetek státu; pozemky a stavby; zemědělská půda
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo
Důvod předložení Důvodem předložení je nutnost vyjasnit některé otázky vyplývající z aplikační praxe Státního pozemkového úřadu.
Popis Návrhem zákona jsou prováděny změny zákona o Státním pozemkovém úřadu, zákona č. 229/1991 Sb. a zákona č. 39/1993 Sb., které mají za cíl zefektivnit a zhospodárnit činnost Státního pozemkového úřadu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.1.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 21.1.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.9.2018 – 12.10.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB6BAJWI3.docx 70 kB 8.11.2018
Návrh usnesení us_KORNB6BAJWI3.docx 14 kB 8.11.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB6BAJWI3.docx 26 kB 8.11.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB6BAJWI3.doc 154 kB 8.11.2018
Materiál ma_KORNB6BAJWI3.docx 49 kB 8.11.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB6BAJWI3.doc 222 kB 8.11.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB6BAJWI3.pdf 686 kB 8.11.2018
Průvodní dopis pd_KORNB6BAJWI3.zip 75 kB 8.11.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk