Identifikace materiálu
Čj. OVA 768/18 PID KORNB4DBKMTW
Čj. předkladatele MPSV-2018/179567-51 Datum autorizace 7.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova důchodové pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Nařízením vlády se vyhlašují základní parametry pro výpočet důchodů v roce 2019 a zvyšují se důchody a příplatky důchodů v roce 2019
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.9.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 19.9.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 592 ze dne 19.9.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(184 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSB4RJBA3N.zip 44 kB 21.9.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB4RJBA3N.docx 192 kB 21.9.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk