Identifikace materiálu
Čj. OVA 1170/18 PID KORNB4B9K2XS
Čj. předkladatele 27104/2018-OHR Datum autorizace 5.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova korupce
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování byl zpracován v souladu s aktuálním Programovým prohlášením vlády České republiky, Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a usnesením vlády ze dne 21. února 2018 č. 114, kterým byl schválen věcný záměr zákona o lobbingu.
Popis Současně s návrhem zákona o lobbování je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Principy navrhované právní úpravy vychází z věcného záměru zákona o lobbingu schváleného usnesením vlády ze dne 21. února 2018 č. 114. Hlavním cílem je zvýšení transparentnosti legislativního procesu. K tomu přispěje právní zakotvení institutu tzv. lobbistické stopy, která bude mít podobu samostatného dokumentu přikládaného společně s důvodovou zprávou k návrhu každého právního předpisu, který bude zveřejňován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (ústavní zákon, zákon, zákonné opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky ministerstvech, jiných ústředních správních úřadů nebo České národní banky).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.5.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.9.2018 – 4.10.2018 Adresa připomínek svec.michal@vlada.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCE9XVRR.doc 93 kB 22.5.2019
Návrh usnesení us_ALBSB7UFTAQG.doc 55 kB 27.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNBBLF4G9J.docx 25 kB 26.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBBLF4G9J.docx 72 kB 26.4.2019
Materiál ma_KORNBB9FENLQ.docx 35 kB 15.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBBLF4G9J.docx 515 kB 26.4.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSB7UFTAQG.doc 337 kB 27.12.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB7UFTAQG.pdf 294 kB 27.12.2018
Další příloha materiálu mp_KORNBB9FENLQ.docx 37 kB 15.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk