Identifikace materiálu
Čj. OVA 1170/18 PID KORNB4B9K2XS
Čj. předkladatele 27104/2018-OHR Datum autorizace 5.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova korupce
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování byl zpracován v souladu s aktuálním Programovým prohlášením vlády České republiky, Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a usnesením vlády ze dne 21. února 2018 č. 114, kterým byl schválen věcný záměr zákona o lobbingu.
Popis Současně s návrhem zákona o lobbování je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Principy navrhované právní úpravy vychází z věcného záměru zákona o lobbingu schváleného usnesením vlády ze dne 21. února 2018 č. 114. Hlavním cílem je zvýšení transparentnosti legislativního procesu. K tomu přispěje právní zakotvení institutu tzv. lobbistické stopy, která bude mít podobu samostatného dokumentu přikládaného společně s důvodovou zprávou k návrhu každého právního předpisu, který bude zveřejňován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (ústavní zákon, zákon, zákonné opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky ministerstvech, jiných ústředních správních úřadů nebo České národní banky).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.8.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 566 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 534 ze dne 30.7.2019
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.9.2018 – 4.10.2018 Adresa připomínek svec.michal@vlada.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBES9QJJQ.docx 20 kB 6.8.2019
Materiál ma_KORNBES9QJJQ.doc 159 kB 6.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBETFF3ZY.doc 1486 kB 7.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBES9QJJQ.docx 35 kB 6.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBES9QJJQ.doc 56 kB 6.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk