Identifikace materiálu
Čj. OVA 189/19 PID KORNB43BTD2Q
Čj. předkladatele 165/2017-LO-SP Datum autorizace 28.8.2018
Popis
Název materiálu Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018, b. 5
Popis podpora zvyšování počtu uložených peněžitých trestů, zavedení kompetenční dělené správy u justičních pohledávek
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.4.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 453 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 213 ze dne 1.4.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.8.2018 – 25.9.2018 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , Komora-EK , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAU9XYQ4.doc 24 kB 2.4.2019
Materiál ma_KORNBAU9XYQ4.docx 100 kB 2.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBAU9XYQ4.doc 206 kB 2.4.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBAU9XYQ4.doc 45 kB 2.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAU9XYQ4.pdf 134 kB 2.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk