Identifikace materiálu
Čj. OVA 776/18 PID KORNB4396DTG
Čj. předkladatele 26000/18 Datum autorizace 28.8.2018
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (sněmovní tisk č. 260)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova rodina; státní občanství
Oblast práva Ústavní právo/Státní občanství
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit získání státního občanství České republiky prohlášením u osob, jejichž alespoň jeden rodič nebo prarodič měl státní občanství tehdejšího Československa.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.9.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 19.9.2018 Číslo Sněmovního tisku 260 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 594 ze dne 19.9.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(118 kB)
(58 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.8.2018 – 7.9.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB4RD8ESM.doc 24 kB 19.9.2018
Stanovisko st_KORNB4RD8ESM.doc 58 kB 19.9.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk