Identifikace materiálu
Čj. OVA 1166/18 PID KORNB3NK5MNU
Čj. předkladatele MF-19310/2018/2703-6 Datum autorizace 15.8.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v rámci Plánu legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.7.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 15.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 559 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 504 ze dne 15.7.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.8.2018 – 12.9.2018 Adresa připomínek marek.novohradsky@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , Komora-KA , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEBJ66RS.docx 13 kB 26.7.2019
Materiál ma_KORNBEBJ66RS.doc 824 kB 26.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBEBJ66RS.docx 331 kB 26.7.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBEBJ66RS.docx 105 kB 26.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBEBJ66RS.docx 250 kB 26.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBEBJ66RS_01.doc 104 kB 26.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBEBJ66RS_02.docx 36 kB 26.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEBJ66RS.docx 21 kB 26.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk