Identifikace materiálu
Čj. OVA 1166/18 PID KORNB3NK5MNU
Čj. předkladatele MF-19310/2018/2703-6 Datum autorizace 15.8.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v rámci Plánu legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.7.2019 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 15.7.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.8.2018 – 12.9.2018 Adresa připomínek marek.novohradsky@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , Komora-KA , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBDQM2B8H.docx 74 kB 3.7.2019
Návrh usnesení us_ALBSB7NJG5L2.doc 48 kB 21.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNBDQM2B8H.docx 21 kB 3.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBDQM2B8H.doc 716 kB 3.7.2019
Materiál ma_KORNBDQM2B8H.doc 271 kB 3.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBDQM2B8H.docx 331 kB 3.7.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBDQM2B8H.docx 126 kB 3.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBDQM2B8H.docx 326 kB 3.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBDQM2B8H.zip 49 kB 3.7.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSB7NJG5L2.docx 198 kB 21.12.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB7NJG5L2.zip 60 kB 21.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk