Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB3GEMJ4E
Čj. předkladatele MV-88675-1/OBP-2018 Datum autorizace 9.8.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na základě aktuální potřeby vyvolané revizí přímo aplikovatelného aktu práva EU.
Popis Důvodem pro předložení návrhu nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní je revize prováděcího nařízení Evropské komise 2018/337 ze dne 5. března 2018.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.8.2018 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.8.2018 – 30.8.2018 Adresa připomínek jan.bartosek@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB3GEMJ4E.pdf 555 kB 9.8.2018
Návrh usnesení us_KORNB3GEMJ4E.doc 32 kB 9.8.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB3GEMJ4E.docx 29 kB 9.8.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB3GEMJ4E.docx 55 kB 9.8.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB3GEMJ4E.docx 58 kB 9.8.2018
Materiál ma_KORNB3GEMJ4E.docx 44 kB 9.8.2018
Průvodní dopis pd_KORNB3GEMJ4E.pdf 564 kB 9.8.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB3GEMJ4E.doc 148 kB 9.8.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk