Identifikace materiálu
Čj. OVA 849/18 PID KORNB2UEEW9M
Čj. předkladatele MPSV-2018/144611-51 Datum autorizace 20.7.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Nemocenské pojištění
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018 v návaznosti na potřebu zavést institut elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění.
Popis Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh na zavedení elektronické neschopenky, a to její 1. etapy. Před realizací vlastního projektu elektronické neschopenky bude realizována určitá část tohoto projektu již v předstihu formou tzv. 1. etapy. Obsahem této etapy jsou tyto úpravy: ošetřující lékař bude hlásit rozhodnutí o vzniku a rozhodnutí o skončení dočasné pracovní neschopnosti povinně elektronicky, možnost ošetřujícího lékaře rozhodovat o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil, bude ve všech případech podmíněna předběžným souhlasem orgánu nemocenského pojištění, zaměstnavateli bude zkrácena lhůta pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, zkrácení nebude vázáno na případný vznik dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnance. Návrh zákona obsahuje i další opatření dílčího rázu.
Poznámky Lhůta pro sdělení připomínek je stanovena na 10 pracovních dnů na základě výjimky povolené podle čl. 76 Legislativních pravidel vlády dopisem ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády č.j. 22904/2018-OVL 2018 ze dne 19. července 2018; na základě výjimky čj. 20825/2018-OHR ze dne 4. července 2018 není k tomuto návrhu zákona provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA).
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.11.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 7.11.2018 Číslo Sněmovního tisku 333 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 723 ze dne 7.11.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.7.2018 – 3.8.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČMKOS , ČSÚ , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB6FCSWJG.doc 22 kB 13.11.2018
Materiál ma_KORNB6FCSWJG.docx 49 kB 13.11.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB6FCSWJG.docx 34 kB 13.11.2018
Průvodní dopis pd_KORNB6FCSWJG.docx 197 kB 13.11.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk