Identifikace materiálu
Čj. OVA 289/19 PID KORNB2SJHEPL
Čj. předkladatele MF-15655/2018/2703-8 Datum autorizace 18.7.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova měnová politika
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Důvodem k předložení návrhu zákona je v první řadě reakce na změny v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku a zejména v Evropské unii, resp. v eurozóně, k nimž došlo od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize. Stávající znění zákona o ČNB dostatečně nereflektuje aktuální vývoj, zejména pokud jde o nástroje měnové a makroobezřetnostní politiky centrální banky. Kromě toho dochází návrhem zákona ke zpřesnění nebo rozšíření některých ustanovení a k úpravám směřujícím k odstranění výkladových nejasností zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 10.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 532 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 397 ze dne 10.6.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.7.2018 – 15.8.2018 Adresa připomínek Miroslava.Mastna@mfcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBD9JK2LN.doc 26 kB 20.6.2019
Materiál ma_KORNBD9JK2LN.docx 113 kB 20.6.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBD9JK2LN.docx 454 kB 20.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBD9JK2LN.docx 52 kB 20.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBD9JK2LN.docx 102 kB 20.6.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBD9JK2LN.doc 100 kB 20.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBD9JK2LN.docx 21 kB 20.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk