Identifikace materiálu
Čj. OVA 289/19 PID KORNB2SJHEPL
Čj. předkladatele MF-15655/2018/2703-8 Datum autorizace 18.7.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova měnová politika
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Důvodem k předložení návrhu zákona je v první řadě reakce na změny v provádění měnové politiky v celosvětovém měřítku a zejména v Evropské unii, resp. v eurozóně, k nimž došlo od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize. Stávající znění zákona o ČNB dostatečně nereflektuje aktuální vývoj, zejména pokud jde o nástroje měnové a makroobezřetnostní politiky centrální banky. Kromě toho dochází návrhem zákona ke zpřesnění nebo rozšíření některých ustanovení a k úpravám směřujícím k odstranění výkladových nejasností zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.4.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.7.2018 – 15.8.2018 Adresa připomínek Miroslava.Mastna@mfcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAWJFVA2.docx 75 kB 4.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBAWJFVA2.docx 22 kB 4.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBAWJFVA2.docx 26 kB 4.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBAWJFVA2.docx 95 kB 4.4.2019
Materiál ma_KORNBAWJFVA2.docx 59 kB 4.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBAWJFVA2.docx 464 kB 4.4.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBAWJFVA2.docx 51 kB 4.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBAWJFVA2.docx 102 kB 4.4.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBAWJFVA2.doc 101 kB 4.4.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBAWJFVA2.docx 108 kB 4.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAWJFVA2.zip 61 kB 4.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk