Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB2AJPKHN
Čj. předkladatele MSMT-11663/2018-2 Datum autorizace 4.7.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova studium; školství; školy a školská zařízení; zdravotní postižení
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Zpřesnění a sjednocení pravidel přijímacího řízení a zejména uzpůsobení jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Popis Předkládaná novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení zejména v oblasti konání přijímacího řízení a jednotné zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny reagují na poznatky ze dvou let plošného konání jednotné zkoušky do maturitních oborů vzdělání.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.10.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2018 – 27.7.2018 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB4PLT4QN.docx 100 kB 20.9.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB4PLT4QN.doc 36 kB 20.9.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB4PLT4QN.doc 200 kB 20.9.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB4PLT4QN.pdf 388 kB 20.9.2018
Materiál ma_KORNB4PLT4QN.doc 108 kB 20.9.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB4PLT4QN.doc 448 kB 20.9.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB4PLT4QN.doc 179 kB 20.9.2018
Průvodní dopis pd_KORNB4PLT4QN.docx 34 kB 20.9.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk