Identifikace materiálu
Čj. OVA 14/20 PID KORNB23C5S70
Čj. předkladatele MPO 42135/18/31500/01000 Datum autorizace 26.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova stavebnictví
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Technické normy; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení mezirezortní připomínkové řízení
Popis Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2018 – 26.7.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚNMZ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBKKCM505.docx 58 kB 7.1.2020
Návrh usnesení us_KORNBKKCM505.docx 27 kB 7.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBKKCM505.doc 37 kB 7.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBKKCM505.docx 73 kB 7.1.2020
Materiál ma_KORNBKKCM505.docx 97 kB 7.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBKKCM505.docx 150 kB 7.1.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBKKCM505.zip 89 kB 7.1.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBKKCM505.docx 36 kB 7.1.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBKKCM505.doc 1570 kB 7.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKKCM505.zip 87 kB 7.1.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBKKCM505.zip 65 kB 7.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk