Identifikace materiálu
Čj. OVA 576/18 PID KORNAZQGRJPT
Čj. předkladatele 20000/18 Datum autorizace 14.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk č. 200)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je vyjmout ze zákazu prodeje ve vymezených státních a ostatních svátcích prodej ve velkoobchodech.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.7.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.7.2018 Číslo Sněmovního tisku 200 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 448 ze dne 10.7.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(184 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(122 kB)
(60 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.6.2018 – 22.6.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MPSV , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB2JAZ83Y.doc 24 kB 10.7.2018
Stanovisko st_ALBSB2JAZ83Y.doc 60 kB 10.7.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk