Identifikace materiálu
Čj. OVA 647/18 PID KORNAZQ9XERQ
Čj. předkladatele 24461/2018 Datum autorizace 15.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova léčiva
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Novela zákona o léčivech se předkládá za účelem implementace prováděcích nařízení Komise v přenesené působnosti, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 v otázce inspekčních postupů a správné výrobní praxe pro hodnocené léčivé přípravky, a dále se implementuje směrnice Komise (EU) 2017/1572, a to pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.8.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 22.8.2018 Číslo Sněmovního tisku 262 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 534 ze dne 22.8.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.6.2018 – 22.6.2018 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SPČR , ÚNMZ , ÚOHS , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB3WHAKAR.doc 22 kB 23.8.2018
Materiál ma_ALBSB3VEA3Y8.docx 188 kB 22.8.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB3VEA3Y8.doc 340 kB 22.8.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB3VEA3Y8.docx 136 kB 22.8.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSB3VEA3Y8.doc 349 kB 22.8.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB3VEA3Y8.docx 156 kB 22.8.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk