Identifikace materiálu
Čj. OVA 462/18 PID KORNAZBEZFA5
Čj. předkladatele MV-54543-3/OBP-2018 Datum autorizace 1.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018. Důvodem předložení je aktuální potřeba umožnit nasazení vojáků ke střežení areálu muničních skladů Květná v Pardubickém kraji i v 2. polovině roku 2018. Nařízení vlády č. 431/2017 Sb., na základě kterého jsou ke stejnému účelu povoláni vojáci v činné službě k plnění úkolu Policie ČR nyní, pozbyde platnosti uplynutím dne 30. června 2018.
Popis Návrh nařízení vlády, na základě kterého budou v souladu se zákonem o Policii ČR a zákonem o ozbrojených silách povoláni k plnění úkolů Policie ČR vojáci v činné službě. Jejich úkolem bude provádění ostrahy areálu muničních skladů Květná i po skončení platnosti nařízení vlády č. 431/2017 Sb., tedy po dni 30. června 2018.
Poznámky Předseda legislativní rady vlády vyhověl žádosti ministra vnitra a v souladu s čl. 76 legislativních pravidel vlády dopisem č.j. 17240/2018-OVL ze dne 28. května 2018 stanovil, že připomínkové řízení ani hodnocení dopadů regulace (RIA) se k návrhu tohoto nařízení vlády neprovede.
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 364 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(182 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZVBGZH5.doc 29 kB 19.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZVBGZH5.pdf 569 kB 19.6.2018
Další příloha materiálu mp_KORNAZVBGZH5.pdf 42 kB 19.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk