Identifikace materiálu
Čj. OVA 460/18 PID KORNAYUDN7VI
Čj. předkladatele MPSV-2018/96862-51 Datum autorizace 17.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá s cílem odstranit nedostatky stávající právní úpravy jedné z dávek na bydlení – doplatku na bydlení, tak aby se omezilo nadužívání této dávky v ubytovacích zařízeních a v jiných než obytných prostorech.
Popis Účelem předkládaného návrhu zákona je odstranit nedostatky stávající právní úpravy jedné z dávek na bydlení – doplatku na bydlení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.5.2018 – 24.5.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZBE8E8N.docx 40 kB 1.6.2018
Návrh usnesení us_KORNAZBE8E8N.docx 18 kB 1.6.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAZBE8E8N.docx 23 kB 1.6.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAZBE8E8N.docx 36 kB 1.6.2018
Materiál ma_KORNAZBE8E8N.docx 26 kB 1.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAZBE8E8N.docx 45 kB 1.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZBE8E8N.docx 26 kB 1.6.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAZBE8E8N.docx 95 kB 1.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZBE8E8N.zip 373 kB 1.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk