Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAYFBPSCB
Čj. předkladatele 12945/2018-MZE-12152 Datum autorizace 15.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova lesnictví; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu vyhlášky je odstranění zjištěných nedostatků při praktické aplikaci současně platné vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů a dále doplnění nové právní úpravy požadavků vzešlých z lesnické praxe. Návrh vyhlášky aktivně reaguje na aktuální potřeby lesnického hospodaření v souvislosti s měnícími se přírodními podmínkami v důsledku klimatické změny a potřebou implementace adaptačních opatření vyplývajících z usnesení vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017 o Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu.
Popis Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.12.2018 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2018 – 5.6.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB6CGKE72.docx 20 kB 12.11.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB6CGKE72.docx 23 kB 12.11.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB6CGKE72.docx 64 kB 12.11.2018
Materiál ma_KORNB6CGKE72.docx 36 kB 12.11.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB6CGKE72.docx 208 kB 12.11.2018
Průvodní dopis pd_KORNB6CGKE72.docx 39 kB 12.11.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB6CGKE72.zip 534 kB 12.11.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk