Identifikace materiálu
Čj. OVA 806/18 PID KORNAY8HFWKH
Čj. předkladatele 18657/2018-31 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 schválený usnesením vlády č.91 ze dne 7.2.2018. Priority spotřebitelské politiky 2015-2020 schválené usnesením vlády ze dne 7.1.2015 č.5 - věcný záměr zákona o realitním zprostředkování schválený usnesením vlády ze dne 18.1.2016 č.20
Popis Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.1.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 21.1.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 29.5.2018 Adresa připomínek jana.vyskocilova@mmr.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB4XFSDAL.pdf 43 kB 25.9.2018
Návrh usnesení us_KORNB7NEXAFW.doc 52 kB 21.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB7NEXAFW.docx 24 kB 21.12.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB7NEXAFW.docx 90 kB 21.12.2018
Materiál ma_KORNB7NEXAFW.docx 49 kB 21.12.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB7NEXAFW.docx 1070 kB 21.12.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNB7NEXAFW.docx 20 kB 21.12.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB4XFSDAL.xlsx 64 kB 25.9.2018
Průvodní dopis pd_KORNB4XFSDAL.zip 72 kB 25.9.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB7NEXAFW.docx 18 kB 21.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk