Identifikace materiálu
Čj. OVA 878/18 PID KORNAY8F2RIL
Čj. předkladatele 17697/2018-31 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika
Oblast práva Občanské právo/Bytové právo
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.10.2018 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 29.5.2018 Adresa připomínek michaela.auermullerova@mmr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČÚZK , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB5LHQ7B6.pdf 36 kB 16.10.2018
Návrh usnesení us_KORNB5LHQ7B6.docx 16 kB 16.10.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB5LHQ7B6.docx 19 kB 16.10.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB5LHQ7B6.docx 79 kB 16.10.2018
Materiál ma_KORNB5LHQ7B6.docx 33 kB 16.10.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB5LHQ7B6.xlsx 99 kB 16.10.2018
Průvodní dopis pd_KORNB5LHQ7B6.zip 80 kB 16.10.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB5LHQ7B6.docx 45 kB 16.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk