Identifikace materiálu
Čj. OVA 878/18 PID KORNAY8F2RIL
Čj. předkladatele 17697/2018-31 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika
Oblast práva Občanské právo/Bytové právo
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.2.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 411 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 86 ze dne 4.2.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 29.5.2018 Adresa připomínek michaela.auermullerova@mmr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČÚZK , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB9BJHN7A.doc 22 kB 12.2.2019
Materiál ma_KORNB9BJHN7A.doc 346 kB 12.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB9BJHN7A.doc 150 kB 12.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB9BJHN7A.docx 167 kB 12.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk