Identifikace materiálu
Čj. OVA 400/18 PID KORNAY8CPUCN
Čj. předkladatele 21758-31-2018 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika
Oblast práva Občanské právo/Bytové právo
Důvod předložení Zpřesnění nařízení vlády z důvodu posunu ve vymezení definice pojmu projekt, ke kterému došlo v průběhu legislativního procesu.
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 365 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 7.5.2018 Adresa připomínek dana.tesarova@mmr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZPFCSVO.docx 15 kB 13.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZPFCSVO.pdf 41 kB 13.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk