Identifikace materiálu
Čj. OVA 425/18 PID KORNAY8BR9HA
Čj. předkladatele MPSV-2018/83423-510 Datum autorizace 27.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. …/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Nemocenské pojištění
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018 v návaznosti na potřebu odložit zavedení elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění
Popis Návrh zákona se předkládá na základě potřeby odložit zavedení tzv. elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění a vytvořit novou právní úpravu elektronické neschopenky prostřednictvím řádného legislativního procesu.
Poznámky Na základě výjimky povolené předsedou Legislativní rady vlády ze dne 23. dubna 2018 č. j. 13440/2018-OVL připomínkové řízení proběhne ve zkrácené lhůtě 7 pracovních dnů a s omezeným okruhem připomínkových míst. Předseda Legislativní rady vlády rovněž vyslovil souhlas s tím, že k návrhu zákona nebude provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA).
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.6.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 204 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 377 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.4.2018 – 9.5.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , HKČR , KUK , KZPS , MF , MO , MPO , MSP , MV , MZD , SPČR , UZSČR
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZPA3QEQ.doc 23 kB 13.6.2018
Materiál ma_KORNAZPA3QEQ.docx 40 kB 13.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZPA3QEQ.doc 498 kB 13.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZPA3QEQ.docx 193 kB 13.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk