Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAY7J4RNW
Čj. předkladatele MF-10802/2018/32-6 Datum autorizace 26.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daňová správa; trestná činnost; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení zefektivnění průběhu trestního řízení
Popis Materiál obsahuje novelu zákona o Celní správě, jejímž obsahem je úprava kompetencí orgánů Celní správy České republiky a postavení, oprávnění a povinností celníka v trestní, resp. bezpečnostní oblasti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.5.2018 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.4.2018 – 28.5.2018 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČMKOS , ČNB , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-KDP , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , PSP , RVV , Senát , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAY7J4RNW.docx 73 kB 26.4.2018
Návrh usnesení us_KORNAY7J4RNW.docx 23 kB 26.4.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAY7J4RNW.docx 27 kB 26.4.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAY7J4RNW.doc 222 kB 26.4.2018
Materiál ma_KORNAY7J4RNW.doc 49 kB 26.4.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAY7J4RNW.doc 140 kB 26.4.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAY7J4RNW.doc 80 kB 26.4.2018
Průvodní dopis pd_KORNAY7J4RNW.docx 37 kB 26.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk