Identifikace materiálu
Čj. OVA 470/18 PID KORNAXZEV2D4
Čj. předkladatele MV-77965-43/LG-2013 Datum autorizace 20.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova elektronizace; informační systémy
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2018
Popis Cílem návrhu právní úpravy je provedení nezbytných změn právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.7.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.7.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.4.2018 – 7.5.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB2HHWH15.doc 52 kB 9.7.2018
Návrh usnesení us_KORNAZFJ43OG.doc 32 kB 5.6.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAZFJ43OG.doc 42 kB 5.6.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAZFJ43OG.doc 73 kB 5.6.2018
Materiál ma_KORNAZFJ43OG.doc 232 kB 5.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZFJ43OG.doc 859 kB 5.6.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAZFJ43OG.doc 63 kB 5.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZFJ43OG.zip 1049 kB 5.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk