Identifikace materiálu
Čj. OVA 512/18 PID KORNAXVEQLNA
Čj. předkladatele MPO 20947/18/71100/01000 Datum autorizace 18.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova investice; národní programy
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Materiál je předkládán z důvodu potřeby specializace systému investičních pobídek na projekty s vyšší přidanou hodnotou přispívající k tvorbě pracovních míst s vyšší kvalifikací a z důvodu potřeby zvýšit pružnost systému podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.
Popis V souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018, schváleným dne 7. února 2018, MPO připravilo návrh novely zákona o investičních pobídkách, kterou bude provedena i související změna příslušného ustanovení zákona o zaměstnanosti, za účelem změny nastavení systému investičních pobídek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.10.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 26.9.2018 Číslo Sněmovního tisku 298 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 597 ze dne 26.9.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(187 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.4.2018 – 18.5.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SMOČR , SPČR , TAČR , ÚOHS , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB58AAX22.doc 22 kB 4.10.2018
Materiál ma_KORNB58AAX22.docx 98 kB 4.10.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB58AAX22.docx 204 kB 4.10.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB58AAX22.docx 118 kB 4.10.2018
Průvodní dopis pd_KORNB58AAX22.docx 489 kB 4.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk