Identifikace materiálu
Čj. OVA 358/18 PID KORNAXSH4MQL
Čj. předkladatele MF-7913/2018/3501-7 Datum autorizace 13.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční sektor; finanční trh; investice
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti s potřebou adaptovat český právní řád na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, které nabude účinnosti 21. července 2018.
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zejména ruší regulace investování fondů peněžního trhu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.5.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 313 ze dne 23.5.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.4.2018 – 24.4.2018 Adresa připomínek ales.kralik@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZ4EREIW.docx 24 kB 25.5.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZ4EREIW.docx 34 kB 25.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk