Identifikace materiálu
Čj. OVA 330/19 PID KORNAXS9ZHP9
Čj. předkladatele MV-22820-6/LG-2018 Datum autorizace 16.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informace a zpracování informací
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2018
Popis Odstranit obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace, poskytnutí možnosti obrany povinným subjektům vyřizující zjevně obstrukční žádosti o informace, reakce na aktuální judikaturu Ústavního soudu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.4.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2018 – 16.5.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBB9ADR7H.docx 39 kB 15.4.2019
Návrh usnesení us_ALBSBB9ADR7H.docx 16 kB 15.4.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBB9ADR7H.docx 33 kB 15.4.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBB9ADR7H.docx 64 kB 15.4.2019
Materiál ma_ALBSBB9ADR7H.docx 38 kB 15.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBB9ADR7H.docx 45 kB 15.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBB9ADR7H.docx 54 kB 15.4.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBB9ADR7H.docx 252 kB 15.4.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBB9ADR7H.pdf 600 kB 15.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk