Identifikace materiálu
Čj. OVA 375/18 PID KORNAXJ9PML1
Čj. předkladatele MPSV-2018/57154-522/1 Datum autorizace 6.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platová základny
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Z důvodu nahrazení standardu Statistického úřadu EU ESA 1995 novým standardem ESA 2010 je nutné nově definovat nepodnikatelskou sféru, která bude v souladu s tímto novým standardem EU.
Popis Cílem předloženého materiálu je definovat pojem nepodnikatelská sféra pro účely stanovení platových základen podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 314 ze dne 23.5.2018
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.4.2018 – 27.4.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ČSÚ , ČTÚ , ERÚ , Hrad , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , PSP , RRTV , Senát , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZ8F2KY0.docx 25 kB 31.5.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZ8F2KY0.doc 372 kB 31.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk