Identifikace materiálu
Čj. OVA 375/18 PID KORNAXJ9PML1
Čj. předkladatele MPSV-2018/57154-522/1 Datum autorizace 6.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platová základny
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Z důvodu nahrazení standardu Statistického úřadu EU ESA 1995 novým standardem ESA 2010 je nutné nově definovat nepodnikatelskou sféru, která bude v souladu s tímto novým standardem EU.
Popis Cílem předloženého materiálu je definovat pojem nepodnikatelská sféra pro účely stanovení platových základen podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.4.2018 – 27.4.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ČSÚ , ČTÚ , ERÚ , Hrad , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , PSP , RRTV , Senát , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAYFC4PPZ.docx 82 kB 7.5.2018
Návrh usnesení us_ALBSAYFC4PPZ.docx 28 kB 7.5.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSAYFC4PPZ.docx 20 kB 7.5.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSAYFC4PPZ.docx 47 kB 7.5.2018
Materiál ma_ALBSAYFC4PPZ.docx 25 kB 7.5.2018
Vypořádání připomínek vp_ALBSAYFC4PPZ.docx 49 kB 7.5.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAYFC4PPZ.zip 490 kB 7.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk