Identifikace materiálu
Čj. OVA 633/18 PID KORNAXGJ2ZS3
Čj. předkladatele MF-6624/2018/32-10 Datum autorizace 4.4.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daňová soustava; daňová správa
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení v souladu s Plánem legislativních prací vlády
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem novely je zavedení poplatku z pobytu namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Zavedení tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový poplatek z pobytu měl také plně pokrýt.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.9.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 12.9.2018 Číslo Sněmovního tisku 286 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 577 ze dne 12.9.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(164 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.4.2018 – 3.5.2018 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-KDP , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB4SDAD77.doc 26 kB 20.9.2018
Materiál ma_KORNB4SDAD77.doc 340 kB 20.9.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB4SDAD77.doc 425 kB 20.9.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB4SDAD77.doc 124 kB 20.9.2018
Průvodní dopis pd_KORNB4SDAD77.docx 23 kB 20.9.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk