Identifikace materiálu
Čj. OVA 291/18 PID KORNAX8EVRCA
Čj. předkladatele 12900/18 Datum autorizace 26.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) (sněmovní tisk č. 129)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova majetek státu; obchodní společnosti; právnická osoba
Oblast práva Obchodní právo/Obchodní korporace
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit zřízení, působnost a pravomoci Výboru pro personální nominace a postup při výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a dále upravit závaznou vlastnickou politiku státu a její schvalování.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 129 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 239 ze dne 18.4.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(130 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.3.2018 – 6.4.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MO , MPO , MSP , MV , MZD , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAXX9TQP6.doc 25 kB 18.4.2018
Stanovisko st_KORNAXX9TQP6.doc 54 kB 18.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk