Identifikace materiálu
Čj. OVA 419/18 PID KORNAX2LK8RE
Čj. předkladatele 676/2018-BIS-1 Datum autorizace 20.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Bezpečnostní informační služba
Klíčová slova bankovnictví; bezpečnostní politika
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018.
Popis Návrh reaguje dílčími změnami na vývoj v legislativní oblasti a na výkladové nejasnosti, na něž poukázala dosavadní praxe (jde o problematiku evidenční ochrany údajů a získávání údajů od bank a družstevních záložen).
Poznámky Návrh vychází z návrhu, který prošel meziresortním připomínkovým řízením r. 2017 (č. j. předkladatele 169/2017-BIS-1); zapracovává výsledky tohoto připomínkového řízení, připomínky pracovních komisí Legislativní rady vlády a reaguje na další vývoj legislativy.
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.7.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 26.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 240 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 426 ze dne 26.6.2018
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2018 – 19.4.2018 Adresa připomínek eklep@bis.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČNB , KML , KOM , Komora-ČAK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB2LMBEMD.docx 12 kB 12.7.2018
Materiál ma_KORNB2LMBEMD.doc 188 kB 12.7.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB2LMBEMD.docx 32 kB 12.7.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB2LMBEMD.docx 59 kB 12.7.2018
Průvodní dopis pd_KORNB2LMBEMD.docx 13 kB 12.7.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk