Identifikace materiálu
Čj. OVA 420/18 PID KORNAX2CB3UM
Čj. předkladatele MF-605/2018/32-14 Datum autorizace 20.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daň z přidané hodnoty; daň z příjmu; daňová soustava
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Plán legislativních prací na rok 2018
Popis Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.6.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 205 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 362 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(185 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2018 – 19.4.2018 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZPCH2UH.doc 26 kB 13.6.2018
Materiál ma_KORNAZPCH2UH.doc 460 kB 13.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAZPCH2UH.doc 5245 kB 13.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZPCH2UH.doc 184 kB 13.6.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAZPCH2UH.doc 116 kB 13.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZPCH2UH.docx 22 kB 13.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk