Identifikace materiálu
Čj. OVA 336/18 PID KORNAWZHY5CA
Čj. předkladatele MPO 16104/18/31200/01000 Datum autorizace 21.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova elektronika a elektrotechnika; chemické látky; ochrana životního prostředí; technické požadavky
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu je transpozice pěti směrnic Evropské unie.
Popis Požadavky na obsah některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.5.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.3.2018 – 13.4.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAY5JWKLW.zip 204 kB 26.4.2018
Návrh usnesení us_KORNAY5JWKLW.docx 26 kB 26.4.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAY5JWKLW.doc 34 kB 26.4.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAY5JWKLW.doc 83 kB 26.4.2018
Materiál ma_KORNAY5JWKLW.docx 29 kB 26.4.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAY5JWKLW.doc 68 kB 26.4.2018
Průvodní dopis pd_KORNAY5JWKLW.zip 87 kB 26.4.2018
Další příloha materiálu mp_KORNAY5JWKLW.zip 142 kB 26.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk