Identifikace materiálu
Čj. OVA 336/18 PID KORNAWZHY5CA
Čj. předkladatele MPO 16104/18/31200/01000 Datum autorizace 21.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova elektronika a elektrotechnika; chemické látky; ochrana životního prostředí; technické požadavky
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu je transpozice pěti směrnic Evropské unie.
Popis Požadavky na obsah některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.6.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 23.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 316 ze dne 23.5.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.3.2018 – 13.4.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAZAGBQAH.doc 67 kB 31.5.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZAGBQAH.docx 489 kB 31.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk