Identifikace materiálu
Čj. OVA 226/18 PID KORNAWTMNQT4
Čj. předkladatele MSMT-7102/2018-2 Datum autorizace 14.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova finanční prostředky státu; školství; školy a školská zařízení
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Předloženo na základě potřeby lépe připravit všechny zainteresované subjekty na nadcházející změny a upravit rozpočet MŠMT tak, aby mohl naplnit očekávání zvýšení kvality českého školství.
Popis Cílem této novely je posunutí účinnosti náběhu reformy financování regionálního školství o 1 rok, tj. na 1. 9. 2019 s tím, že fakticky budou školy a školská zařízení podle nového systému financovány od kalendářního roku 2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.3.2018 – 21.3.2018 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAX4N4NKP.doc 94 kB 22.3.2018
Návrh usnesení us_KORNAX4N4NKP.doc 54 kB 22.3.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAX4N4NKP.docx 20 kB 22.3.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAX4N4NKP.docx 28 kB 22.3.2018
Materiál ma_KORNAX4N4NKP.docx 17 kB 22.3.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAX4N4NKP.docx 18 kB 22.3.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAX4N4NKP.docx 56 kB 22.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAX4N4NKP.docx 36 kB 22.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk