Identifikace materiálu
Čj. OVA 236/18 PID KORNAWNE4BDD
Čj. předkladatele 11500/18 Datum autorizace 8.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 115)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova děti a mládež; studium; školství; školy a školská zařízení
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 4.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 115 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 211 ze dne 4.4.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(121 kB)
(39 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.3.2018 – 21.3.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MK , MMR , MPSV , MŠMT
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAXHC2BYM.doc 25 kB 4.4.2018
Stanovisko st_ALBSAXHBDCTA.doc 39 kB 4.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk