Identifikace materiálu
Čj. OVA 323/18 PID KORNAWMKNJUY
Čj. předkladatele MPO 15355/18/31600/01000 Datum autorizace 13.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova děti a mládež; chemické látky; ochrana spotřebitele; technické požadavky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Důvodem předložení je transpozice směrnice Rady (EU) 2017/738 a směrnic Komise (EU) 2017/774 a 2017/898.
Popis Návrh nařízení vlády snižuje limitní hodnoty bisfenolu A a olova obsažených v hračkách a dále doplňuje limitní hodnotu fenolu, která v platné úpravě dosud nebyla obsažena.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.5.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.5.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 283 ze dne 9.5.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.3.2018 – 5.4.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAYUBGWXJ.doc 72 kB 17.5.2018
Průvodní dopis pd_KORNAYUBGWXJ.docx 489 kB 17.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk