Identifikace materiálu
Čj. OVA 335/18 PID KORNAW9JVSFT
Čj. předkladatele MF-3993/2018/3502-4 Datum autorizace 23.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční sektor
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení dle Plánu legislativních prací vlády
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh novely zákona o směnárenské činnosti. Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba reagovat na nekalé praktiky některých směnáren při jednání se zahraničními turisty.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.5.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.5.2018 Číslo Sněmovního tisku 188 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 336 ze dne 30.5.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.2.2018 – 23.3.2018 Adresa připomínek platebni.sluzby@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , FA , HKČR , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZ9AR8AP.doc 26 kB 30.5.2018
Materiál ma_KORNAZ9AR8AP.docx 73 kB 30.5.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAZ9AR8AP.docx 1101 kB 30.5.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZ9AR8AP.docx 72 kB 30.5.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAZ9AR8AP.doc 123 kB 30.5.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZ9AR8AP.docx 32 kB 30.5.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk