Identifikace materiálu
Čj. OVA 148/18 PID KORNAVTHSXH2
Čj. předkladatele 7700/18 Datum autorizace 9.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 77)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je vrátit snížené limity pro uplatnění výdajových paušálů u příjmů ze samostatné činnosti na úroveň roku 2016.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.2.2018 Číslo Sněmovního tisku 77 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 133 ze dne 27.2.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.2.2018 – 20.2.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MPSV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAWDB2TRC.doc 24 kB 27.2.2018
Stanovisko st_KORNAWDB2TRC.doc 34 kB 27.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk