Identifikace materiálu
Čj. OVA 274/18 PID KORNAVSCXTXN
Čj. předkladatele 179/2018-NÚKIB-E/210 Datum autorizace 8.2.2018
Popis
Název materiálu Metodická podpora v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2018
Typ materiálu Nelegislativní materiál ovlivňující normotvorbu Předkladatel Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Klíčová slova informační a komunikační technologie; informační systémy; metodika; nelegislativní materiál týkající se legislativy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Na základě usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 607 k souhrnné hodnotící zprávě o metodické podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti provedené u vybraných ústředních správních úřadů na základě usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 104
Popis Materiál obsahuje: • návrh systému pravidelného hodnocení stavu kybernetické bezpečnosti u ministerstev a Úřadu vlády ČR, • návrh legislativních opatření, • informace o opatřeních přijatých k nápravě nedostatků zjištěných v jednotlivých rezortech.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.4.2018 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.4.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 241 ze dne 18.4.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(184 kB)

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 149 ze dne 24.2.2020
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.2.2018 – 22.2.2018 Adresa připomínek pravni@nukib.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAXBDQ5BC.doc 92 kB 29.3.2018
Návrh usnesení us_KORNAXBDQ5BC.doc 50 kB 29.3.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAXBDQ5BC.docx 15 kB 29.3.2018
Přehled dopadů pdo_KORNAXBDQ5BC.doc 102 kB 29.3.2018
Materiál ma_KORNAXBDQ5BC.docx 191 kB 29.3.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAXBDQ5BC.doc 66 kB 29.3.2018
Průvodní dopis pd_KORNAXBDQ5BC.docx 73 kB 29.3.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk