Identifikace materiálu
Čj. OVA 444/18 PID KORNAVLAU4OC
Čj. předkladatele 2221/2018-OVL Datum autorizace 2.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova kontrola; majetek státu; územní samosprávné celky
Oblast práva Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky
Důvod předložení Materiál je předkládán k realizaci úkolu uvedeného v Programovém prohlášení vlády a v návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Cílem předloženého návrhu zákona je provedení změn obsažených v současně předloženém návrhu novely Ústavy ČR, který rozšiřuje kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu hospodaření se všemi veřejnými prostředky, tj. včetně hospodaření územních samosprávných celků, a o kontrolu hospodaření s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.12.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 360 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 801 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(165 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.2.2018 – 2.3.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7LD7EHZ.doc 26 kB 19.12.2018
Materiál ma_KORNB7LD7EHZ.doc 280 kB 19.12.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB7LD7EHZ.doc 51 kB 19.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7LD7EHZ.pdf 287 kB 19.12.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB7LD7EHZ.doc 2584 kB 19.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk