Identifikace materiálu
Čj. OVA 350/18 PID KORNAVKGT7MQ
Čj. předkladatele MF-31011/2017/32-10 Datum autorizace 2.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daňová soustava
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá z nutnosti implementovat unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019. Obsahem návrhu jsou rovněž některé změny uvedené v Programovém prohlášení vlády.
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh zákona. který obsahuje zásadní změny daňových zákonů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.6.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 13.6.2018 Číslo Sněmovního tisku 206 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 363 ze dne 13.6.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.2.2018 – 2.3.2018 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZPCQASW.doc 26 kB 13.6.2018
Materiál ma_KORNAZPCQASW.doc 6193 kB 13.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAZPCQASW.doc 1056 kB 13.6.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAZPCQASW.doc 980 kB 13.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZPCQASW_01.doc 372 kB 13.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZPCQASW_02.doc 1333 kB 13.6.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAZPCQASW.doc 870 kB 13.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZPCQASW.docx 21 kB 13.6.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk