Identifikace materiálu
Čj. OVA 127/18 PID KORNAVKFT26O
Čj. předkladatele 7000/18 Datum autorizace 1.2.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 70)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova korupce
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zvýšit motivaci subjektů k oznamování případů korupce
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.2.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.2.2018 Číslo Sněmovního tisku 70 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 117 ze dne 21.2.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(180 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(119 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.2.2018 – 12.2.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAW7JG9QT.doc 24 kB 21.2.2018
Stanovisko st_KORNAW7JG9QT.doc 44 kB 21.2.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk